7

7

7

Öğleden sonra canım sıkıldı. Hayrilere çıktım. Baktım bizimki defterin üzerine eğilmiş harıl harıl hesap kitap yapıyor.

-Hayırdır dostum? Matematik sınavına mı hazırlanıyorsun?

-Ne sınavı Fikriciğim? Bizim ailede kişi başına düşen gayrisafi millî hasılayı hesaplıyorum.

-Hıı, o ne demek o?

-Yani ailemizde kime eşit olarak ne kadar para düşüyor, o demek.

-Nereden icap etti acaba?

-Nereden olacak? Bugün gazetede okudum. Türkiye’de kişi başına yılda on bin dolar para düşüyormuş. Aldığım harçlıkları hesap ettim. Bunun çok altında. Haksızlık bu!